Festivalen SPOT har været i Silkeborg og lavet video-showcases med lokale bands (bands fra eller med oprindelse i Silkeborg) på Kedelhuset.

7 bands får en video med sig efter projektet til fri afbenyttelse. Ud over de enkelte videoer, bliver der lavet en ’silkeborgvideo’ om livemusikken og talentudviklingen i Silkeborg. Videoerne vil være offentlige primo 2023.

Kedelhuset samarbejder med de unge arrangørforeninger Upcome og Hverdagslive om projektet. Foreningerne er med i et udvælgelsesudvalg, der valgte deltagerne ud fra egen research + indkomne ansøgninger.

MERE OM PROJEKTET:
SPOT på Midten realiseres med støtte fra Region Midtjylland og i tæt samarbejde med en partnerkreds bestående af spillesteder og arrangører fra hele regionen.

SPOT på Midten er et projekt skabt for at sætte fokus på alle de talenter, der befolker de jyske egne i Region Midtjylland. Over en treårig periode skal SPOT – i tæt samarbejde med lokale aktører og arrangørforeninger for og af unge – afdække og understøtte det sprudlende udbud af unge, lokale musikere og arrangører, der holder kreativiteten i live på scenerne på tværs af regionen.

“SPOT på Midten handler om at styrke alle led i Danmarks musikalske fødekæder.
At være til stede, synliggøre, dele viden og samarbejde med de lokale kunstneriske vækstlag; at bakke op om alle talenter og de miljøer, de udspringer af, for at styrke hele landets kulturelle udvikling. Med SPOT på Midten rækker SPOT ud til et samarbejde med musiklivets mange lokale kraftcentre, for at styrke de faglige og kulturelle netværk og for at stimulere de mange lokalt-baserede talenter,” fortæller Gunnar K. Madsen om projektet, der tog sine første skridt i slutningen af maj 2021.

Projektets fokus er som altid på talentdyrkelsen i musiklivet – en af kerneopgaverne som også star som centrum i bl.a. den årlige SPOT Festival. SPOT på Midten sætter bare endnu mere streg under den lokale forankring, der forhåbentligt giver mere ny musik fra hele landet.

“Det er vigtigt, at vi ser – og tilgodeser – vækstlagene og talenterne udenfor de store bysamfund som København og Aarhus, hvis vi alle skal nyde godt af fremtidens diversitet og kunstneriske nybrud,” lyder det fra Gunnar K. Madsen.

Udover SPOT på Midtens besøg i de respektive byer i kommunen, så har ungearrangørerne også mulighed for at blive en del af en tvær-regional forening for og af de unge, UMTO – UngdomsMiljøernes TakeOver.

Under SPOT Festival vil UMTO, som lige nu inkluderer ungemiljøer fra 8 forskellige byer, præsentere både musik og talks med udgangspunkt i deres perspektiv og talent. Forhåbningen er, at UMTO, som forening, vil stå som et stærkt og bæredygtigt kulturelt samlingspunkt for de unge i hele regionen.

SPOT på Midten har allerede været på besøg i Skive, Holstebro og Herning. Resultaterne herfra kan du se på spotpaamidten.dk